img

官方微信

高级检索
库姆塔格沙漠沉积物粒度端元特征及其物源启示
梁爱民, 屈建军, 董治宝, 苏志珠, 吴波, 张正偲, 钱广强, 高君亮, 庞营军, 张彩霞
The characteristic of grain size end members in Kumtagh Desert and its implication for sediment source
Liang Aimin, Qu Jianjun, Dong Zhibao, Su Zhizhu, Wu Bo, Zhang Zhengcai, Qian Guangqiang, Gao Junliang, Pang Yingjun, Zhang Caixia
中国沙漠 . 2020, (2): 33 -42 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2019.00094